• 24 maja 2024

Jak wiadomo, o skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych często decyduje szeroka baza kontaktów, która dodatkowo powinna być właściwie posegmentowana. Niezwykle pomocnym narzędziem w tym przypadku są systemy Marketing Automation, do których należy chociażby iPresso. Dzięki nim, o segmentacji danych decydują zarówno cechy demograficzne, jak i zaawansowane dane dotyczące zachować konkretnych użytkowników.

Dzięki segmentacji możemy definiować określone grupy kontaktów w oparciu chociażby o wybrane cechy czy typy zachowań. Typowymi narzędziami używanymi do prowadzenia tego rodzaju działań są te będące częścią systemów do zarządzania relacjami z klientami. Przy ich pomocy, możliwe jest tworzenie grup kontaktów na podstawie posiadanych informacji, takich jak chociażby płeć użytkownika czy też wiek.

W tym zakresie, systemy Marketing Automation są dużo lepszym rozwiązaniem, które daje nam znacznie szerszy zakres możliwości. Oprócz cech demograficzny, pod uwagę mogą zostać również wzięte zachowania użytkowników. Chodzi tutaj na przykład o to na jakie podstrony decydują się oni wchodzić, które z e-maili otwierają oraz jakie pliki pobierają.

Takie możliwości daje nam między innymi iPresso, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokonać precyzyjnej segmentacji bazy kontaktów, bazując nie tylko na danych demograficznych, ale także na kryteriach behawioralnych. A co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że nasz działania marketingowe będą mogły zostać precyzyjniej dopasowane do konkretnych cech czy też upodobań poszczególnych użytkowników.

system MA

Oprócz wspomnianych danych demograficznych, dzięki iPresso otrzymujemy również między innymi informacje o otwarciu e-maili, pobraniach plików, wejściach na podstrony oraz wypełnieniach ankiet czy formularzy.

Dla osób zajmujących się marketingiem ważne jest również to, iż dzięki systemom można dokonać zawężenia grupy użytkowników, którzy znajdują się w konkretnym segmencie. Można to zrobić opierając się w tym samym momencie o różne zachowania albo cechy. Oprócz tego, segment może zostać zamrożony, przez co określone działania w systemie mogą być prowadzone wobec grupy osób, która spełnia jakiegoś rodzaju warunki w danym momencie. Jest to wówczas możliwe nawet w przypadku, kiedy dane jakiegokolwiek użytkownika z grupy ulegną zmianie.

Warto także zwrócić uwagę na funkcję automatycznego odświeżania kontaktów w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu, przykładowo raz w tygodniu, system ponownie będzie przeliczał liczbę kontaktów, które spełniają wymagane kryteria, a następnie prowadzić wobec nich zaplanowane działania marketingowe.

Jak zatem widać, system iPresso posiada wiele zaawansowanych opcji, dzięki którym segmentacja jest prostsza oraz skuteczniejsza. To natomiast oznacza bardziej precyzyjny sposób komunikowania się z naszymi odbiorcami, co rzecz jasna pozwala na prowadzenie kampanii marketingowych, które są efektywniejsze.

Top