• 22 czerwca 2024

Real-Time Marketing to działania, które polegają na reagowaniu na zachowania odbiorców i wydarzenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wprowadzenie takiej strategii jest możliwe dzięki korzystaniu z systemu Marketing Automation. Jego zadaniem jest monitorowanie aktywności klientów oraz informacji w mediach, a także prowadzenie wielokanałowej komunikacji z odbiorcami.

Znaczenie Real-Time Marketing 

Skuteczność metod Real-Time Marketingu jest wyjątkowo duża w przypadku mediów społecznościowych, gdzie mamy do czynienia z Always-On Customers - nieustanną aktywnością użytkowników. Pełne wykorzystanie tych kanałów wymaga nadążania za bieżącymi wydarzeniami. Sprawny marketer może nawiązać do aktualnych informacji i przechwycić je, czyli dokonać newsjacking. W ten sposób powstaje komunikat, który dotyczy najnowszych zdarzeń, a więc jest interesujący z punktu wiedzenia konsumentów.

Newsjacking może okazać się bardzo dobrym sposobem na przebicie się do świadomości potencjalnych klientów, jednak w przypadku stosowania tej metody niezbędna jest błyskawiczna, a także oryginalna reakcja na najnowsze zdarzenia. Marketer powinien doskonale znać preferencje odbiorców oraz musi dobrze wyczuć, jaka reakcja zostanie pozytywnie odebrana. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu sytuacji można wykorzystać popularny temat, żeby zareklamować produkt.

 Real-Time Marketing wymaga szybkiego dostępu do nowych informacji, który można uzyskać dzięki wykorzystaniu systemu Marketing Automation. Zapewnia on nieustanny monitoring mediów i umożliwia błyskawiczne reagowanie na wszystkie wydarzenia. Ponieważ Marketing Automation pozwala na obserwowanie reakcji odbiorców na akcje marketingowe w czasie rzeczywistym, znacznie ułatwia ocenę sytuacji. Dzięki otrzymywanym informacjom można dostosować treści do konkretnych odbiorców oraz do kontekstu danego wydarzenia. Marketer przygotowuje ofertę lub przekaz, który zawsze odpowiadał zachowaniom i oczekiwaniom klientów. Dobra orientacja w sytuacji daje szansę na wyczucie nastroju, a także zrozumienie charakteru zdarzenia, które ma zostać wykorzystane.

Nie da się uniknąć obecności w social media. Jest to niezbędne w przypadku każdej firmy, która chce zaistnieć w świadomości konsumentów. Dzięki systemowi Marketing Automatiom można zamieszczać treści w różnych serwisach społecznościowych, a także nieustannie monitorować reakcje odbiorców i od razu uzyskiwać informację zwrotną. Sprawne wykorzystanie mediów społecznościowych pozwala na prowadzenie komunikacji z odbiorcami w czasie rzeczywistym.

Rozwój real-time marketing w sieci

Real-Time Marketing daje szansę na pełne wykorzystanie potencjału, który mają media społecznościowe, jednocześnie jego możliwości wykraczają poza tę sferę. Ta strategia obejmuje wszystkie działania marketingowe, stanowiące reakcję na bieżące wydarzenia. Dobrze zastosowana sprawia, że odbiorcy otrzymują wartościowe treści, które docierają do nich za pośrednictwem odpowiednich kanałów oraz we właściwym czasie i kontekście. Dzięki temu dużo łatwiej nawiązać trwałą relację z odbiorcami. Jednocześnie pełne wykorzystanie możliwości Real-Time Marketingu wymaga dobrego poznania swojej branży, własnej firmy, a także klientów. Znajomość klientów musi być na tyle  dobra, żeby pozwalała na określenie, które treści spotkają się z pozytywną reakcją i osiągną zamierzony skutek.

Real-time marketing w automatyzacji

Marketing Automation monitoruje na bieżąco reakcje potencjalnych klientów i odpowiada na nie automatycznie. Analizuje skuteczność działań i przygotowuje raporty na temat osiąganych rezultatów. Może także informować marketera o konieczności wykonania konkretnych czynności niezbędnych na danym etapie procesu sprzedażowego, np. nawiązania telefonicznego kontaktu z potencjalnym klientem. Prowadzenie analizy danych jest niezbędnym elementem Real-Time Marketingu, ponieważ jest ona niezbędna do wybrania konkretnej strategii marketingowej. System Marketing Automation pozwala na sprawne zarządzanie szerokim wachlarzem narzędzi takich jak strony www, landing pages, e-mailing, ankiety i formularze internetowe, media społecznościowe, powiadomienia głosowe, wiadomości sms, internetowe biura prasowe lub pliki z materiałami do pobrania. Komunikacja z odbiorcami odbywa się więc przy wykorzystaniu wielu różnych kanałów, jednocześnie system bada ich zachowanie, lead scoring i segmentację.

Algorytmy stosowane w Marketing Automation umożliwiają osiągnięcie całkowitej automatyzacji prowadzonych działań marketingowych. Na każdym etapie sprzedaży system sam podejmuje odpowiednie akcje, które są oparte na faktycznej aktywności kontaktów, a nie na wcześniej określonych schematach. W ten sposób system Marketing Automation pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym i tym samym przyczynia się do realizacji strategii Real-Time Marketingu.

Top