• 20 lipca 2024

Key Performance Indicators (KPIs) są wykorzystywane do monitorowania realizacji celów przez firmę lub organizację. Dzięki właściwemu zdefiniowany KPIs można znacznie zoptymalizować strategię działania. W jaki sposób ich stosowanie pomaga w osiąganiu celów?

Przykładowe cele marketingowe

Przykład pomoże w lepszym zrozumieniu KPIs. Załóżmy, że firma chce zwiększyć swoją sprzedaż. W tym celu planuje przyciągnięcie większego grona odbiorców na swoją stronę internetową. Realizacja tego zadania zostaje powierzona agencji marketingowej. W pierwszym wariancie tego scenariusza firma nie określa żadnych KPIs i oczekuje jedynie, że ilość wejść na stronę ma wzrosnąć. Na osiągnięcie tego celu zostaje przeznaczona określona kwota. Wybrana agencja marketingowa zaczyna działać i realizuje postawione przed nią zadanie przez zwiększenie ruchu na stronie. Trzeba jednak zastanowić się, czy uzyskane rezultaty są proporcjonalne do zainwestowanej kwoty. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy poszerzenie grona odbiorców przełożyło się na dodatkowe zyski.

W drugim wariancie tego scenariusza firma precyzuje swoje cele, np. określiła je na poziomie konkretnej liczby odwiedzin na stronie. Na taki cel również przeznaczono konkretną kwotę. W takim przypadku jednak firma dokładnie zna swoje oczekiwania w stosunku do zatrudnionej agencji marketingowej, a tym samym może również określić, czy poziom wykonania zadania jest satysfakcjonujący. Innymi słowy, zainwestowanie pieniądze muszą przełożyć się na konkretny, oczekiwany skutek.

Jak zdefiniować swoje cele?

Warto także pamiętać, że można wyznaczyć bardziej szczegółowe KPIs. W przypadku zwiększenia ruchu na stronie określa się między innymi, z jakich kanałów taki ruch ma pochodzić, np. z mediów społecznościowych, dzięki e-mailingowi lub z linków sponsorowanych. Zbieranie takich informacji jest niezwykle przydatne przy planowaniu strategii, ponieważ pozwala na zaobserwowanie, które działania przekładają się na najlepsze rezultaty, a które nie przynoszą oczekiwanych wyników. Wiedza na temat zachowania odbiorców umożliwia stosowanie najbardziej skutecznych metod działania, np. wybór formy promocji, która przyciągnie największe zainteresowanie w danym czasie.

Szczegółowe KPI pozwalają na śledzenie osiąganych wyników, a także na szybkie modyfikowanie stosowanej strategii marketingowej. Ciągłe monitorowanie sytuacji  daje szansę na błyskawiczne reagowanie. Jeśli bieżące rezultaty wskazują, że nie uda się zrealizować długofalowych celów, można natychmiast zmienić metody działania, np. wzmocnić prowadzone działania marketingowe. Czasem okazuje się, że wyniki są lepsze niż przewidywano. W takiej sytuacji również warto zmodyfikować plan działania. Kiedy udało się osiągnąć większość celów na początku miesiąca, agencja może przesunąć niektóre akcje na kolejny miesiąc.

Szczegółowe KPI

Skuteczna realizacja celów wymaga ich prawidłowego zdefiniowania. Śledzenie KPI umożliwia marketerom podejmowanie bardziej efektywnych działań, a także na elastyczne dopasowywanie się do okoliczności. Konkretne cele pozwalają na lepsze kontrolowanie finansów i sprawdzanie, czy inwestycje przynoszą oczekiwane efekty.

Jak wyznaczać cele? Najważniejsze jest określenie realistycznego, konkretnego i mierzalnego celu. Niezbędne jest także wyznaczenie czasu, w którym taki cel powinien zostać osiągnięty. Jeśli firma chce zwiększyć sprzedaż, musi wyznaczyć dokładny stopień wzrostu, np. 10 proc. w ciągu pół roku. KPI powinien być mierzalny, a także związany z innymi oczekiwaniami, np. poziomem konwersji. W praktyce oznacza to, że wskaźnik odwiedzin strony będzie dobrym KPI jedynie pod warunkiem, że przełoży się na lepsze wyniki finansowe firmy. Jako KPI możemy także zdefiniować ilość fanów na Facebooku pod warunkiem, że wzrost zainteresowania fanpage'em spowoduje również większą sprzedaż.

Właściwe wyznaczanie Key Performance Indicators ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji działań marketingowych. Dzięki prawidłowemu stosowaniu KPI można skutecznie monitorować rezultaty prowadzonych działań oraz osiągać najważniejsze cele biznesowe.

Top