• 14 kwietnia 2024

Generacja Z, a więc osoby, które mają obecnie od 16 do 19 lat, to bardzo wartościowa grupa docelowa zarówno w kontekście marketingu, jak i reklamy. Warto jednak pamiętać o tym, że dotarcie do niej jest możliwe jedynie wtedy, gdy zna się jej postawy i zachowania.

Najmłodsze pokolenie konsumentów nieco inaczej reklamuje na przekaz reklamowy. Składa się z osób wyraźnie aktywniejszych niż starsi w mediach społecznościowych, a także znacznie bardziej zaangażowanych w kanały mobilne. Co ważne, to także pokolenie, które media społecznościowe rozumie znacznie szerzej, nie ograniczając się jedynie do YouTube albo portalu Facebook.

Przekaz reklamowy dla pokolenia Z

Generacja Z nie ma też większych problemów ze zrozumieniem, jak funkcjonują technologie cyfrowe. Trudno też liczyć na jej przesadne zaangażowanie w przekaz reklamowy. Młodzi nie tylko nie przepadają za reklamami, ale również wiedzą, jak ich unikać. Pomijają reklamy szybko i skutecznie, skupienie na sobie ich uwagi wymaga więc bardziej energicznych działań. Jak zatem komunikować się z przedstawicielami pokolenia Z w nadziei, że nasz przekaz zostanie dobrze przyjęty? Istnieje kilka rozwiązań, które warto brać pod uwagę.

1. Szacunek dla przestrzeni w sieci

Pokolenie Z nie tylko nie jest zainteresowane najbardziej inwazyjnymi formatami reklamowymi (pop-up), ale i reaguje na nie wyjątkowo negatywne. To reklamy wideo, które można już po kilku sekundach pominąć, cieszą się u niego największym zainteresowaniem i zrozumieniem.

2. Aktywność w mediach społecznościowych

Warto pamiętać o tym, że media społecznościowe są dla pokolenia Z znacznie ważniejsze niż ma to miejsce w przypadku starszych odbiorców. Ponownie warto przy tym przypomnieć, że te powinny być rozumiane już nie tylko jako YouTube i Facebook, ale również jako Instagram, Twitter oraz Snapchat. Warto wykazywać w nich aktywność, nieustannie należy też śledzić nowe trendy, pokolenie Z często zrywa bowiem z dawnymi upodobaniami.

3. Obecność w tradycyjnych mediach

Pokolenie Z rzeczywiście jest skupione przede wszystkim na mediach cyfrowych. Nie oznacza to jednak, że nie można do niego dotrzeć wykorzystując w tym celu media tradycyjne. Owszem, telewizja jest coraz mniej atrakcyjna dla młodych, ciągle jednak ponad połowa spędza ponad godzinę w ciągu dnia na jej oglądaniu. Pokolenie Z jest też pozytywnie nastawione do reklamy outdoorowej i drukowanej, reklamy online oraz do tej, którą można zauważyć w radiu i telewizji.

Jeśli chcemy trafić z naszym przekazem do pokolenia Z, powinniśmy wiedzieć też, co je wyróżnia.

Przekaz reklamowy

W pierwszej kolejności jest to nacisk na media mobilne, nie może być jednak inaczej, skoro blisko trzy czwarte osób z tego przedziału wiekowego deklaruje, że korzysta z urządzenia mobilnego przynajmniej przez godzinę w ciągu dnia. Osoby należące do generacji Z stają też po stronie tych spotów reklamowych, które nie wymagają długiego koncentrowania na nich uwagi, trwają więc około 10 sekund. Warto też pamiętać o tym, że przedstawiciele pokolenia Z są w stanie bardzo sprawnie odcinać się od przekazu reklamowego choćby poprzez stosowanie oprogramowania blokującego reklamy na komputerach stacjonarnych.

Analiza na podstawie: wykonanego w 39 państwach badania „AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z”

Top