• 1 października 2023

W przypadku zdecydowanej większości polskich firm zarówno dział PR, jak i ten, który jest odpowiedzialny za marketing, jest zaangażowany w tworzenie strategii sprzedażowej oraz w same procesy związane ze sprzedażą. To zresztą właśnie wzrost sprzedaży jest najlepszym dowodem na to, że działania podejmowane przez marketingowców są skuteczne. PMR Consulting & Research i Attention Marketing Research przygotował raport, który pozwala nam uzupełnić wiedzę na temat marketingu w Polsce.

Promocja, strategia i sprzedaż

Gdy mamy do czynienia z działami marketingu w polskich firmach, te najczęściej zaangażowane są w obszary strategii, sprzedaży, promocji oraz e-marketingu. Zdecydowanie rzadziej angażuje się je w działania związane z CSR, PR i samymi badaniami rynku.

Działania strategiczne podejmowane przez dział marketingu koncentrują się przede wszystkim na budowaniu i rozwoju oferty, a także na tworzeniu strategii rozwoju całej firmy. Z kolei w działaniach sprzedażowych dominuje tworzenie, a następnie także utrzymywanie relacji z klientami, zarówno aktualnymi, jak i potencjalnymi. Bardzo często strategia sprzedażowa jest współtworzona razem z działem PR, co wynika przede wszystkim z naturalnego dla obu działów bezpośredniego zaangażowania w działania sprzedażowe. Marketing stara się jednak również walczyć o nowych klientów.

Z raportu wynika, że marketing bardzo często jest stosowany zamiennie z promocją i takie postrzeganie tego terminu pojawia się szczególnie często.

Formy komunikacji w polskim marketingu

Badanie miało na celu również uzyskanie odpowiedzi na pytanie o formy komunikacji marketingowej typowe dla polskiego rynku. Okazuje się, że nadal stawia się tu na tradycję, ulotki, materiały papierowe oraz udział w spotkaniach branżowych. Dopiero na trzecim miejscu przez respondentów wzmiankowana była reklama internetowa, w dalszej kolejności zaś wspominano o informacjach prasowych oraz o udziale w tych konferencjach branżowych, które mają merytoryczny charakter. Jeszcze mniej uwagi poświęca się nowoczesnym narzędziom marketingowym takim, jak media społecznościowe, SEO, content marketing oraz blogi. Media społecznościowe najczęściej kojarzą się polskim marketingowcom z portalem Facebook. Znacznie mniej popularne okazały się takie kanały, jak YouTube, Instagram oraz LinkedIn.

PR w marketingu internetowym

Nowe trendy nie takie tajemnicze

Choć to tradycyjne metody komunikacji z klientami są najbardziej typowe dla polskich specjalistów zawodowo zajmujących się marketingiem i PR-em, nie oznacza to wcale, że przedstawiciele obu branż nie śledzą najnowszych trendów. Ich zdaniem w przyszłości największe szanse na powodzenie ma reklama behawioralna, choć sukces wróżą także content marketingowi, reklamie natywnej oraz brand journalismowi.

Badanie – merytoryka

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2017 przy zastosowaniu metody wywiadu telefonicznego. Wzięło w nim udział 257 repezentujących sektor prywatny i zatrudniających więcej niż 50 pracowników. Samymi respondentami były osoby decyzyjne, zajmujące się marketingiem lub PR bądź te, które orientowały się w firmowych działaniach marketingowych.

Top