• 20 lipca 2024

Wideo marketing

Zaledwie sześć procent marketerów postrzega siebie jako osoby, które mogą być ekspertami w zakresie wideo marketingu. Nawet czterech na pięciu deklaruje jednak potrzebę zwiększenia swoich aktywności w tym zakresie po to, aby nawiązać jeszcze silniejsze relacje z potencjalnymi odbiorcami. Innovid przygotował ciekawy raport „Where are Brand Marketers Taking Their Video Strategy in 2018?” powalający na przyjrzenie się temu zjawisku.

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku w wideo marketingu do głosu dojdą dane zgromadzone na temat poszczególnych odbiorców treści. Aż trzech na czterech ankietowanych ma nadzieję, że będą to dane wpływające na kształt ich strategii. Raport potwierdza też, że nawet dziewięćdziesiąt procent pytanych rozumie potrzebę monitorowania tego, jak przebiegają tego rodzaju kampanie. Najczęściej pomagają w tym wskaźniki KPI.

Marketingowcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że stąpają po cienkim lodzie, mają bowiem do czynienia z zagadnieniem, które wcale nie daje im dużej pewności siebie. Zdecydowana większość pytanych deklaruje jednak, że dysponuje wiedzą na temat tego, jak skutecznie docierać z przekazem wideo do swoich odbiorców pod warunkiem, że ma dane na ich temat. Niepewność co do własnych możliwości w tym zakresie nadal jest jednak dominująca. Przyczynia się zresztą do tego, że zdecydowana większość firm stawia przede wszystkim na podmioty zewnętrzne. Tu niemal taki sam odsetek powierza im wszystkie zadania i współpracuje z nimi w sposób ścisły. Pytani o to, co utrudnia dotarcie z przekazem wideo do klientów, ankietowani zwracają uwagę przede wszystkim na ograniczenia związane z budżetem. Nie bez znaczenia wydaje się jednak również brak warsztatowy samych pracowników firm.

Trudno nie zgodzić się z tym, że mamy do czynienia z dość istotnymi przeszkodami. A jednak nawet pomimo nich marketerzy nie uważają wcale, że wideo nie ma przyszłości. Aż 79 procent ankietowanych uważa, że w 2018 roku ich firmy zwiększą swoje nakłady związane z tą formą marketingu. 76 procent zwraca tez uwagę na znaczenie danych konsumentów dla rozwoju tego sposobu informowania o ofercie handlowej. Respondenci mają też nadzieję, że w przyszłości łatwiej im będzie realizować działania związane z wideo marketingiem.

Marketing internetowy w 2018 roku

Raport udziela też odpowiedzi na pytanie o to, które platformy do publikowania płatnych treści marketingowych można uznać za wiodące. Okazuje się, że największe zainteresowanie budzą Facebook i YouTube, choć firmy chcą też działać w sferze mobile.

Top