• 8 grudnia 2023

Marketing efektywnościowy znany też jako Performance Marketing jest modelem działań marketingowych, który nakłania potencjalnych klientów do wykonywania czynności zgodnych z oczekiwaniami reklamodawcy. Zwykle jest to wejście na stronę lub kliknięcie w banner, choć zdarza się i tak, że aktywnością taką jest złożenie zamówienia.

Zalety Performance Marketing

O skuteczności Performance Marketingu przesądza tak zwany mierzalny skutek akcji marketingowych. Mamy zatem do czynienia z marketingiem nastawionym na uzyskanie bardzo konkretnego rezultatu. Działania związane z PM nie koncentrują się na budowaniu wizerunku marki, ale na jego przekładaniu na działania klientów, które można uznać za oczekiwane. W Stanach Zjednoczonych marketing efektywnościowy pochłania blisko 70 procent wydatków związanych z tak zwaną reklamą interaktywną.

Performance Marketing daje konkretną odpowiedź na pytanie o to, jak na konsumentów wpływają reklamy. To, ile osób zobaczyło banner reklamowy, nie ma zatem żadnego znaczenia. O sukcesie lub porażce działań z tego zakresu mówi liczba osób, które zareagowały na niego zgodnie z planem reklamodawcy. Każda aktywność jest monitorowana, bez większego trudu można więc określić, jakie działania zaowocowały najbardziej spektakularnymi rezultatami. Miarą sukcesu jest tu wskaźnik konwersji, ten bowiem pozwala na określenie, jak wiele osób zdecydowało się na wykonanie czynności oczekiwanej przez reklamodawcę.

Potencjalnych klientów zachęca się do określonej aktywności i robi się to przy wykorzystaniu szerokiej gamy narzędzi. Reklamodawca nie płaci za ilość odsłon reklamy, bo to nie ma dla niego aż tak dużego znaczenia. Istotne są bardzo konkretne czynności, jakie zostały wykonane przez jej odbiorców.

Modele rozliczeniowe w Performance Marketing

Mamy do czynienie z przynajmniej kilkoma sposobami na regulowanie opłat. Pay-per-click jest tym, w którym płaci się za kliknięcie w kreację lub link reklamowy, a pay-per-lead tym, który pozwala na płacenie za uzyskanie określonych danych związanych z potencjalnymi klientami. Innym systemem jest pay-per-action. Tym razem opłata dotyczy dowolnie zdefiniowanej akcji, choć jest ich co najmniej kilka. Ostatnim systemem jest pay-per-sale. Tu mamy do czynienia z klasyczną prowizją od dokonanej właśnie sprzedaży.

Performance marketing ma ten plus, że nadaje się do zastosowania w niemal każdej formie reklamy internetowej. Można go przy tym prowadzić z wykorzystaniu wielu narzędzi. Często jest to e-mail marketing i social media marketing, choć mamy również do czynienia z reklamą typu display oraz z programami lojalnościowymi i partnerskimi.

Marketing efektywnościowy

Mówiąc o marketingu efektywnościowym nie można też nie wspomnieć o tak zwanej wielkoekranowości. Musi być ona brana pod uwagę na etapie planowania kolejnych metod znajdujących zastosowanie w procesie przygotowywania przekazu dla klientów. Odbiorcy reklam nie ograniczają się już do jednego tylko typu urządzeń, a tym samym skuteczna strategia marketingowa musi uwzględniać zarówno te o charakterze mobilnym, jak i stacjonarnym.

Trudno też utrzymywać, że pewne aktywności odbiorców nie mają tu znaczenia. Konwersja musi być więc nie tylko monitorowana, ale i analizowana na każdym poziomie tak zwanego lejka sprzedażowego. To właśnie dokładna analiza danych sprawia, że możliwe staje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jaką drogą klient doszedł do tych interakcji, których oczekiwaliśmy. Ułatwi to też określenie, która z dróg jest najbardziej odpowiednia.

Gdy uda się zgromadzić szczegółowe informacje na temat tego, jak wyglądał proces zakupowy, konwersja, a przede wszystkim ścieżki wiodące do finalnej transakcji, szybko ocenimy, które działania marketingowe są skuteczne. Uzyskamy też odpowiedź na pytanie o to, z których można zrezygnować bez obaw o to, że efekt końcowy na tym ucierpi. Performance Marketing jest wysoko ceniony także dlatego, że jego wyniki są łatwe do zmierzenia. Pozwala to na uzyskanie bardzo konkretnej wiedzy i sprawia, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, która połowa pieniędzy wydanych na marketing przyniosła oczekiwane przez nas rezultaty, a o której nie można tego powiedzieć.

Top