• 8 grudnia 2023

O europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie RODO lub GDPR, jest głośno już od dłuższego czasu. Choć zacznie ono obowiązywać dopiero pod koniec maja 2018 roku, już teraz Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo postanowiła sprawdzić, czy polskie firmy są przygotowane do wdrożenia niezbędnych zmian.

Przetwarzanie danych osobowych

Czas ucieka, a z badań przeprowadzonych przez fundację wynika, że jak na razie jedynie 51% uczestników badania uważa, że organizacje w jakich działają zmieniły już procedury przetwarzania danych osobowych. Było to zdanie nieco ponad połowy pracowników, 54% członków kadry zarządzającej oraz nieco mniej niż połowa ABI. Pośród respondentów 26% z nich zadeklarowało, że nie wprowadzono jeszcze zmian, a 23% nie ma informacji tego dotyczących.

Jeśli chodzi o wprowadzanie pracowników w nowe obowiązki obejmujące przetwarzanie danych osobowych, 27% stwierdziło, że zostało w nie wprowadzonych raz, a 41%, że miało to miejsce kilka razy.

Zgodnie z odpowiedziami respondentów, 88% z nich stwierdziło, że zna nowe przepisy o ochronie danych, ale tylko jeden na pięciu uznaje, że wiedza ta jest wystarczająca. Aż 68% osób biorących udział w badaniu chciałoby wziąć udział w szkoleniu, które pomogłoby im poszerzyć zakres informacji na ten temat.

Niestety kadra zarządzająca również nie wydaje się być szczególnie dobrze przygotowana na wejście w życie zmian. Tylko około połowy ankietowanych z tej grupy wie jakie nowe obowiązki spoczną na ich firmie po wejściu w życie regulacji RODO. Jedynie 31% ABI zdaje sobie natomiast sprawę z tego, jaki będzie ich zakres obowiązków w związku z nowymi przepisami.

Jeśli chodzi o szkolenia w tym zakresie, przeprowadziło je 41% przedsiębiorców. 31% z nich stwierdziło, iż takie spotkanie zostało zorganizowane raz, a w przypadku 28% przedsiębiorców szkolenie nigdy nie zostało przeprowadzone.

Top