• 14 kwietnia 2024

63% polskich internautów robi zakupy online.

Osiemdziesiąt dwa procent Polaków, którzy ukończyli szesnasty rok życia w sposób regularny korzysta z sieci w prywatnych celach, zaś siedemdziesiąt procent osób używa smartfonów. Z najważniejszych powodów korzystania z sieci jest możliwość także zrobienia w sieci zakupów. Zakupy online są już robione przez ponad sześćdziesiąt procent polskich internautów. Co ciekawe jest to więcej o cztery procent niżeli światowa średnia. Badania dowodzą istnienia nowego typu konsumenta. Jest on nazywany onlinerem. Jest to osoba, która ma przy sobie ciągle urządzenie, które pozwala na połączenie się z siecią. Dzięki temu zawsze ma się Internet przy sobie.

Osiemdziesiąt dwa procent Polaków korzysta z sieci w prywatnym życiu. Tyle samo dokładnie wynosi średnia światowa. Bardzo ważne jest to, że młode osoby wcale nie mają bardzo dużej przewagi nad konsumentami, którzy należą do grup wiekowych starszych. Najwięcej internautów to internauci, którzy należą do grup wiekowych: 25-34 oraz 45-54 lata. Jednak w grupie 55+ z sieci każdego dnia korzysta już sześćdziesiąt siedem osób.

Urządzeniem najbardziej popularnym, który jest wykorzystywany do łączenia z siecią w dalszym ciągu jest laptop. Rośnie wciąż znaczenie mobilnych urządzeń. Siedmiu na dziesięć Polaków korzysta ze smartfonów. Pięćdziesiąt pięć procent ich używa do łączenia się z Internetem. Wśród osób z grupy wiekowej między 16, a 34 lat, to aż dziewięćdziesiąt procent internautów wchodzi do sieci właśnie przy pomocy smartfonów.

Analiza zachowań konsumentów w sieci

Główne źródło informacji

Dla ośmiu na dziesięciu internatów sieć jest pierwszym źródłem, w którym poszukują informacji. Siedemdziesiąt pięć procent używa sieci ściśle dla rozrywki, a ponad połowa twierdzi, że jest to preferowana forma pracy dla nich. Na jednego Polaka przypadają średnio trzy urządzenia, które pozwalają na połączenie się z siecią.

Aktywności w sieci - zakupy oraz wideo

Internauci w Polsce bardzo często używają mobilne urządzenia do oglądania w sieci materiałów wideo. Czterdzieści cztery procent osób, którzy oglądają wideo online tak samo często oglądają je w komputerze. Zakupy online stanowią bardzo ważny powód, dla którego osoby korzystają z sieci. Sześćdziesiąt trzy procent internautów w Polsce kupuje w tym samym kanale. Jest to o cztery procent więcej niżeli światowa średnia. Około dwadzieścia cztery procent internautów robi zakupy online przy użyciu smartfona. W roku 2013 odsetek ten wyniósł osiem procent.

O badaniu

Badanie zrealizowane zostało przez Kantar TNS na zlecenie Google - Connected Consumer. Jest ono dla ogółu ludności reprezentatywne w wieku powyżej roku szesnastego roku życia na danym rynku, którzy korzystają i nie korzystają z Internetu.

 

Top