• 24 maja 2024

Kluczowe wskaźniki efektywności, z angielskiego Key Performance Indicators, czyli KPI, to sposób dzięki któremu możemy sprawdzić w jakim stopniu wyznaczone przez nas cele są realizowane, zgodnie z tym co sobie zaplanowaliśmy. Wiedza zdobyta dzięki KPI pozwala zatem podejmować decyzje dotyczące kontynuowania przedsięwziętych już działań, lub też ich modyfikacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

W marketingu, wykorzystanie KPI oznacza możliwość bieżącego monitorowania skuteczności kampanii reklamowej, ale także aktywności konsumentów na naszych stronach internetowych oraz tego jak nasze działania w mediach społecznościowych wpływają na sprzedaż produktów czy usług.

Korzystając zatem ze wskaźników otrzymujemy garść strategicznych danych, które dają jasne do interpretacji wyniki. Dzięki nim, możemy dokładnie przeanalizować skuteczność naszych dotychczasowych działań i gdy następuje taka konieczność, zmieniać sposób funkcjonowania naszej firmy.

Musimy jednak pamiętać, że nie możemy mierzyć wszystkich możliwych informacji, gdyż jak nakierowuje nas na to już sama nazwa, powinny to być wskaźniki, które mają kluczowe znaczenie dla naszych działań. To właśnie ich pomiar da nam miarodajne wyniki, które będą wskazywały na to w jakim stanie jest firma oraz czy realizuje ona swoje plany, tak jak było to zamierzone.

Koniecznie musimy się zatem zatroszczyć o właściwą selekcję takich wskaźników, tak by faktycznie poszerzały one naszą wiedzę i dawały nam istotne wnioski. Z całej puli możliwych wskaźników, należy zatem zdecydować się na kilka albo kilkanaście, które pozwolą nam określić stopień realizacji naszych celów.

Kluczowe wskaźniki efektywności

KPI będą różne, w zależności od firmy albo organizacji, która będzie je wybierać. Wpływ na to ma chociażby branża w jakiej działamy, wielkość firmy, jej potrzeby oraz cele jakie zamierzamy osiągnąć w ramach prowadzonych działań.

Wybrany przez nas wskaźnik powinien odnosić się przede wszystkim do takiej informacji, która ma kluczowe znaczenie dla firmy i rzecz jasna obrać realny cel. Warto także określić do jakiego momentu, wskaźnik ten ma osiągnąć wartość, której oczekujemy.

KPI pozwala na zweryfikowanie wyników, które dostarczają nam ważnych informacji i tym samym umożliwiają nam poprawę efektywności firmy. Dzięki nim możemy lepiej zdefiniować nasze cele strategiczne oraz operacyjne, ale także łatwiej jest nam je osiągnąć. Wynika to z faktu, iż zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, co w naszej firmie działa dobrze, a co trzeba poprawić.

Przy pomocy KPI możliwe jest także pokazanie osiągnięć naszej firmy na zewnątrz, lub też nadzorować pracę w niej.

Top