• 16 sierpnia 2022

Każde przedsiębiorstwo wchodzi w nowy rok z celami, które chce osiągnąć. Może to być wyższy zysk niż przed rokiem, ekspansja nowego rynku czy po prostu utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. Jednak jest wskaźnik ekonomiczny, który pozwala na zmierzenie stopnia realizacji celów. Mowa o Kluczowych wskaźnikach efektywności z angielskiego Key Performance Indicators, czyli KPI. Co nam to daje?

Wiedza do dalszego rozwoju

Wskaźników ekonomicznych używa się w różnym celu, ale głównie po to, aby mieć wiedzę i monitorować na bieżąco czynności prowadzone w firmie. KPI pozwala na podejmowanie szybko decyzji, które rzutować będą na efektywności pracy jednostki. Może to być nadawanie priorytetów zadaniom czy zmiana strategii firmy. Wskaźnik KPI zwłaszcza przydatny jest dla działu marketingu, ponieważ pozwala mierzyć skuteczność kampanii reklamowych, albo nawet pokazywać z jakich źródeł osiąga się najlepsze wyniki sprzedaży, czy są to reklamy bilboardowe czy może profile firmy w social mediach?

Jednakże KPI ma znaczy wpływ na realizację zamieszonych celów strategicznych i planów do realizacji. Dzięki temu wskaźnikowi widać co działa, a jakie działania mimo, że miały być świetne nie przyniosły efektów lub też efekty były zbyt słabe w porównaniu do poniesionych nakładów. Obliczanie i interpretacja wskaźnika KPI daje oszczędność czasu na analizie wyników wszystkich danych i zmian mogących nastąpić. Dzięki analizie tylko wyników KPI można na przykład zmniejszyć ilość danych do analizy, na podstawie których można ustalić kolejne cele strategiczne i po wyciągnięciu wniosków z wyników KPI wprowadzić zmiany w sposobie działalności przedsiębiorstwa. 

KPI nie mierzy wszystkiego

Jeden z uznanych ekspertów zarządzania Peter Druckner przyznaje, że "jeśli coś da się zmierzyć, to można tym zarządzać". Ale nawet Kluczowe wskaźniki efektywności nie mierzą wszystkiego. Tylko czynniki kluczowe, czyli takie których pomiar przyniesie miarodajne wyniki, które mogą odzwierciedlić w sposób liczbowy stan firmy i stopień realizacji planów kluczowych tejże jednostki.

Dlatego też nie wystarczy samo policzenie KPI, aby wiedzieć w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. Trzeba zacząć jeszcze wcześniej i wyselekcjonować wskaźniki, które najlepiej oddadzą informacje, jakie chcemy pozyskać przez użycie KPI. Warto też wiedzieć, że KPI może być różne ze względu na branże firmy, jej wielkość czy też specyficzne cechy.

Kiedy wyniki będą miarodajne?

Selekcja wskaźników do obliczeń to klucz do sukcesu. KPI musi zawsze dotyczyć informacji kluczowej dla firmy oraz zakładać cel, który jest dla niej możliwy do osiągnięcia. Konieczne jest też zdefiniowanie czasu na jego osiągnięcie, czyli okresu czasu, w jakim wskaźnik ma osiągnąć pożądaną wysokość. Oznacza to, że jeśli ktoś ma obrót roczny w wysokości 1 mln złotych, ale marzy mu się 100 mln złotych, przy czym w obecnej działalności firmy jest to niemożliwe do zrealizowania, że cały wskaźnik KPI nie będzie działał poprawnie. Natomiast założenie obrotu 2 mln w kolejnym roku jak najbardziej w tej sytuacji się sprawdzi.

Pomiar KPI

Co daje mierzenie KPI?

Przede wszystkim mierzenie wyników osiąganych przez firmę przy użyciu KPI daje wiedzę i możliwość zmierzenia wyników działań. Ale co ważniejsze daje możliwość pokazania osiągnięć firmy na zewnątrz co może być przydatne na przykład, gdy firma stara się o kredyt na rozszerzenie działalności czy nowe inwestycje.

 

 

 

 

 

   

Top