• 22 czerwca 2024

Działania, jakie podejmuje się w ramach marketingu i ich ostateczne efekty powinny być nieustannie monitorowane i oceniane. KPI to mierzalne wskaźniki, które dostarczają rzetelnych informacji o tym, czy dana kampania reklamowa przynosi oczekiwane efekty, a także o licznie pozyskanych klientów i o ogólnym poziomie zainteresowania prezentowaną ofertą.

Rodzaje KPI

Aby jednak moc efektywnie mierzyć działania marketingowe i ich skuteczność, trzeba dobrać odpowiednie wskaźniki. Jakie one są?

1. Przełożenie działań, jakie zostały podjęte, na liczbę pozyskanych klientów.

Te wskaźniki umożliwiają zmierzyć skuteczność poszczególnych działań, które są prowadzone w ramach kampanii marketingowej. Istotne w tym wskaźniku jest ile osób trafiło na ofertę dzięki mailingowi, a ile uwagi zawdzięcza się kampanii banerowej czy AdWords'om. Równie ważne jest, jaka część z tych osób ostateczne coś kupiła.

Sprawdzenie tych wskaźników umożliwia wyciągniecie wniosków odnośnie skuteczności każdego z narzędzi marketingowych. Na podstawie wyników należy modyfikować kolejne działania. Jeśli zatem większość klientów trafia na ofertę dzięki kampanii banerowej, powinno się kontynuować własnie te działania, a może może rozszerzyć kosztem innych metod reklamy, np. AdWords.

2. Poziom zainteresowania publikowanymi treściami.

Marketing interesuje nie tylko monitorowanie wyników sprzedaży, ale też zainteresowanie, jakie budzi content publikowany przez firmę. Przykładem jest newsletter wysyłany przez firmę do listy osób zamawiających subskrypcję. Wskaźniki KPI pozwalają na mierzenie efektywności podobnej wysyłki, mianowicie tego, ile razy newsletter został otwarty i jak często klikano w linki umieszczone w jego treści, a także ilości pozyskanych leadów.

Ten wskaźnik dostarcza wiedzy na temat tego, czy newsletter jest wysyłany do odpowiedniej grupy osób, a także na temat ich zainteresowania określonymi treściami. Informuje również o gotowości do wypełnienia załączonego formularza kontaktowego. To z kolei prowadzi do ulepszeń contentu i modyfikowania publikowanych treści, by przyciągała ona uwagę jak największej liczby potencjalnych klientów.

3. Efektywność wykorzystania mediów społecznościowych.

KPI pozwalają na monitorowanie skuteczności działań w mediach społecznościowych. Zawierają informacje o tym ile osób odwiedza stronę internetową dzięki publikowanym na Facebooku i twitterze wpisom. Informuje o tym, czy wpisy są udostępniane, "lajkowane", retweetowane i komentowane. Są to dane o dużym znaczeniu dla badania poziomu zainteresowania, jakim cieszą się informacje zamieszczane przez firmę. Jest to równocześnie sygnał o tym, jaka forma komunikacji jest wygodna dla klientów i z jakiego kanału najczęściej korzystają. Na tak wybrane medium należy położyć największy nacisk.

4. Źródła wejść na stronę.

Istotne informacje z punktu widzenia marketingu to ten, w jaki sposób klienci trafiają na stronę firmy. Czy wchodzą na nią bezpośrednio? A może poprzez odnośniki na innych stronach, portalach lub też przez wyszukiwarki internetowe. Ronie ważna jest informacja, z jakich stron najczęściej użytkownicy są przekierowywani na stronę firmy. Ta wiedza umożliwia podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia ruchu na stronie, a tym samym jej widoczności w sieci.

Znaczenie KPI w sieci

5. Koszty pozyskania leadu

To narzędzie pozwala na pozyskanie informacji o skuteczności określonych rodzajów kampanii w pozyskiwaniu leadów. Dzięki niemu można określić czy koszt pozyskania pojedynczego klienta nie jest wyższy niż w przypadku innych kampanii. Innymi słowy, to on określa kosz jednostkowy, a nie sumę pozyskanych klientów.

6. Zwrot z inwestycji (ROI - Return od Investment)

Każda kampania marketingowa ma na celu pozyskanie klientów i zwiększenie sprzedaży. Dlatego tak ważny jest wskaźnik KPI, który mierzy zyski, jakie dały określone działania marketingowe w ramach każdej kampanii.

Top