• 22 czerwca 2024

Dzięki Dashboardowi KPI znajdującemu się w systemie iPresso, możliwe jest monitorowanie tego, na jakim etapie realizacji znajdują się kluczowe cele firmy – tak sprzedażowe, jak i marketingowe. Oczywiście, wspomniane cele mogą być dość zróżnicowane, warto więc wspomnieć choćby o zmianach, jakie zachodzą w bazie kontaktów, aktywności samych kontaktów, czy też o monitorowaniu liczby wejść na stronę. Nie można też zapominać o statystykach samych mediów społecznościowych takich, jak liczba polubieni. Realizacja celów może być analizowana nie tylko w ujęciu dziennym i tygodniowym, ale również miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Jakie cele KPI są monitorowane najczęściej?

1. Liczba wypełnień przygotowanego formularza

O wskaźniku tym mówi się najczęściej wówczas, gdy chcemy, aby klienci koncentrowali się na wypełnianiu zamieszczonego na stronie formularza. Jeśli wyznaczymy sobie określony cel, już podczas pierwszych dni monitoringu możemy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi trendami. Pozwoli nam to na urealnienie oczekiwań oraz na bardziej elastyczne podejście do sposobów, za pomocą których zachęcamy klientów do realizacji celu, jaki im postawiliśmy.

Na podobnej zasadzie działania wskaźniki powiązane z bazą kontaktów. Jesteśmy więc w stanie dowiedzieć się, jaka jest liczba nowych kontaktów w bazie albo w jej konkretnym segmencie, możemy też dokonywać ich podziałów tak, aby zyskać bardziej przejrzysty ich podział.

2. Klikanie w linki obecne w wiadomościach mailowych

Wskaźnik ten monitoruje się najczęściej, gdy zależy nam na konkretnej sumie liczby kliknięć. Co ciekawe, nie jest to wcale jedyna opcja. Gdy zależy nam na tym, aby klienci nie rezygnowali z naszego newslettera, możemy monitorować ten proces w oparciu o założenie „im mniej tym lepiej”. W takim przypadku definiowana jest wartość, której przekroczenie jest przez nas niepożądane.

System nie ogranicza się przy tym do wyświetlania odpowiednich symboli i wskazywania trendu, z jakim mamy do czynienia. Jest też w stanie generować podsumowania, które od razu trafiają na biurka zainteresowanych nimi osób.

Cele KPI w internecie

3. Liczba polubieni firmowej strony na portalu Facebook

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby nasze cele były związane bezpośrednio z kontami znajdującymi się w mediach społecznościowych. Tu warto wspomnieć nie tylko o liczbie fanów na FB, ale i o liczbie wyświetleń na YouTube.

Top