• 22 czerwca 2024

Większość kupujących zauważyło dużą zależność pomiędzy tym, co widzą w telewizji na materiałach video, a tym co później kupują. Prawie połowa konsumentów przyznała zgodnie, że ich zakup był ściśle związany z oglądniętym wcześniej materiałem, emitowanym w mediach ( na podst. ankiety Science of Social Video, która została opublikowana w Brightcove ). Materiały filmowe, które obecne są w mediach o charakterze społecznościowym mają istotny wpływ na to, jaką decyzję podejmie klient ( na podst. badań przeprowadzonych pośród 5 500 osób z USA, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii ).

Pośród ankietowanych, którzy spędzali średnio jedną czwartą doby przy oglądaniu filmów, emitowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych było aż 67% widzów, którzy stwierdzili, że ich aktywność przed telewizorem wyraźnie wzrosła w ciągu ostatnich 12 msc. Część z nich ( 60% ) uważa, że będzie ona nadal wzrastać. Ponad 74% konsumentów pośród których przeprowadzono ankietę uważa, że istnieje bardzo duży związek pomiędzy tym co oglądają w social mediach, a ich wyborami na zakupach. Aż 46%  ankietowanych uważa, że dokonało konkretnego wyboru na zakupach pod wpływem obejrzanego wcześniej filmu na temat produktu. Konsumenci pochodzący z USA najczęściej mówili, że widzą wyraźny związek pomiędzy wyborem na zakupach, a obejrzanym materiałem w mediach.

Trochę innaczej wskaźnik ten wygląda we Francji, gdzie tylko 39% konsumentów ma takie samo zdanie jak mieszkańcy USA. W grupie wiekowej 26- 32 lat stwierdzono największy związek wyboru na zakupach z wcześniej obejrzanym materiałem w social mediach ( 84% ). Pośród ankietowanych powyżej 55 roku życia wskaźnik ten wyniósł aż 30%. Zapytani o to, co decyduje o tym, że konkretny materiał video jest w stanie zachęcić ich do zakupu, w 57% odpowiedzieli, że to zawarta w nim informacja o danym produkcie, albo o marce. 54% respondentów stwierdziło także, że duży wpływ na ich zainteresowanie ma także dopasowanie video do ich preferencji.

 

 

 

Top