• 24 maja 2024

Jak zarządzać zgodami marketingowymi w iPresso?

Komunikacja sprzedażowa i komunikacja marketingowa zawsze powinna być prowadzona w oparciu o zgody, które są wyrażone przez jej odbiorców. Przepisy RODO, które wchodzą w życie w maju w roku 2018 określają i to szczegółowo wytyczne w zakresie zgód marketingowych oraz zarządzania konkretnie nimi i ich wycofywania. Zgody na zbieranie oraz przetwarzanie danych klientów potencjalnych jak i także komunikowanie się z nimi, muszą być jak najbardziej dobrowolne oraz wyrażone na zasadzie opt-in. Odbiorca dodatkowo ma także prawo w każdym momencie z danej zgody się wycofać i usunąć zgromadzone dane przez firmę.

iPresso swoim użytkownikom zapewnia pełne możliwości prowadzenia właśnie takiej komunikacji z uwzględnieniem wszelkich przepisów, które dotyczą właśnie zgód.

Nadawanie zgody

Marketingowa zgoda jest przypisywana automatycznie w systemie użytkownikom, którzy sami ją wyrażają, na przykład podczas wypełniania kontaktowego formularza stworzonego w iPresso. Także moża ona zostać nadana osobom poszczególnym podczas importowania danych do systemu lub też przypisana przez użytkownika systemu takim osobom, które wyraziły zgodę poza systemem. Na przykład podczas zapisywania się do lojalnościowego programu w punkcie lokalnym sprzedaży.

W iPresso można bez problemu zdefiniować wiele różnorodnych zgód oraz stosować je w zależności od celu prowadzonej komunikacji z poszczególnymi grupami kontaktów. Bardzo istotne jest to, że system pozwala na nadanie jednej zgody nadrzędnej, która obejmuje wszelkie marki produktów konkretnej firmy. W takim właśnie wypadku firma będzie mogła odbiorcy zaproponować zgodzenie się na otrzymanie wiadomości, które są związane nie tylko z danym tak zwanym brandem, ale także, te które dotyczą jej pozostałych produktów, marek czy też serwisów.

Wycofywanie zgody

Osoby, które zgodę wyraziły na przetwarzanie danych lub otrzymywanie różnego rodzaju wiadomości, mogą się ze zgody tej wycofać. Jednym ze sposobów jest wypisanie się z marketingowej zgody. Wystarczy kliknięcie linku specjalnego, który jest otrzymany w wiadomości mailowej. Następnie zgoda zostanie w sposób automatyczny wycofana. Osoba, która zgodę wycofała, nie będzie od danego momentu otrzymywać żadnych komunikatów. Pewnego rodzaju zarządzanie zgodami w iPresso pozwala wszystkim firmom na działanie w zgodzie z regulacjami obowiązującymi oraz także z dobrymi marketingowymi praktykami. System jednocześnie pozwala firmie na dotarcie skuteczne do aktualnych jak i także potencjalnych klientów. Oczywiście tych, którzy rzeczywiście chcą otrzymywać określony jasno rodzaj wiadomości za pomocą konkretnych kanałów komunikacji. Wydaje się, że wszystko jest jasne.

 

Top