• 24 maja 2024

Tak w przypadku komunikacji sprzedażowej, jak i reklamowej kluczowe znaczenie mają zgody wyrażane przez jej odbiorców. W maju 2018 roku stanie się to jeszcze ważniejsze, nowe przepisy zawierać będą bowiem szczegółowe wytyczne w tym zakresie. Warto zapoznać się z nimi jednak już teraz.

Same zgody muszą być dobrowolne i wyrażane świadomie, samodzielnie i jednoznacznie. Co ważne, dotyczy to nie tylko zbierania i przetwarzania danych klientów, ale i samego komunikowania się z nimi. Odbiorca może je wycofać w każdej chwili usuwając zgromadzone przez firmę dane.

iPresso jest rozwiązaniem, które pozwala na pełnię komunikacji z klientem. Jego atutem jest przy tym to, że uwzględnia wszystkie przepisy odnoszące się do zgód.

Na czym polega nadawanie zgody

Zgoda marketingowa jest przypisywana automatycznie w systemie tym użytkownikom, którzy wyrażą ją samodzielnie. Może odbyć się już na etapie wypełniania stworzonego w iPresso formularza kontaktowego. Zgoda może być też nadana poszczególnym osobom na etapie importowania ich danych do systemu. Możliwe staje się też przypisanie jej przez osobę pracującą w systemie tym osobom, które poza systemem zdecydowały się na jej wyrażenie (na przykład – przystępując do programu lojalnościowego). Atutem iPresso jest możliwość zdefiniowania wielu zróżnicowanych zgód. Problemem nie jest też definiowanie ich w zależności od tego, jaki cel ma komunikacja z poszczególnymi grupami kontaktów.

System wprowadza też opcję nadania jednej zgody o nadrzędnym charakterze, która obejmuje choćby wszystkie marki firmowych produktów. W takim przypadku odbiorca zgadza się na otrzymywanie informacji, które nie są związane jedynie z danym brandem, ale i tych, które odnoszą się do innych marek, serwisów lub produktów.

Wycofanie zgody marketingowej

Jak wycofywać zgody?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie wiadomości różnego rodzaju, może zostać niemal w każdej chwili wycofane.

Jednym z najbardziej lubianych sposobów na wycofanie zgody jest kliknięcie w link znajdujący się bezpośrednio w wiadomości e-mail. Zgoda jest w takim wypadku wycofywana automatycznie. Osoba, która decyduje się na taki krok zyskuje pewność, że nie otrzyma już żadnych komunikatów, które inaczej by do niej docierały.

iPresso jest jednak systemem, który dostosowuje się do nowych wymogów prawnych. To właśnie one przyczyniły się do wprowadzenia stron profilowych, które sprawiają, że każdy kontakt może mieć wgląd w dane, jakie udało się zgromadzić na jego temat. Osoba ta sama może je także edytować, z wycofywaniem udzielonej zgody włącznie.

Dzięki możliwości zarządzania zgodami iPresso sprawia, że firmy mogą działać zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dobrymi praktykami marketingowymi. System umożliwia też skuteczne docieranie do klientów – zarówno potencjalnych, jak i aktualnych, rzeczywiście zainteresowanych określonym rodzajem wiadomości poprzez dany kanał komunikacji.

Top