• 20 lipca 2024

Analiza danych w sieci

Analityka marketingowa odgrywa obecnie dużą rolę na skutek wzrostu kanałów komunikacji pomiędzy marketerami a potencjalnymi konsumentami. Nie bez znaczenia jest również możliwość gromadzenia danych. Powodzenie kampanii uzależnione jest od kilku czynników: pochodzenie leadów, aktywność w mediach społecznościowych, źródło ruchu konsumentów, fachowość wykorzystywania posiadanych danych, itp.

Dzięki analityce marketingowej łatwiej dotrzeć do konsumenta, ponieważ jego potrzeby i zachowania są dokładnie rozpoznane i zrozumiane. Daje także możliwość autorytatywnej oceny efektywności działań marketingowych (czy kampania przynosi osiągnięcie wyznaczonych celów, w tym biznesowych; które z działań sprawdzają się najlepiej).

Aberdeen Group przeprowadziła ankietę, z której wynika, iż marketerzy są zdania, że największą presję wywołuje na nich konkurencja (45%) oraz stały wzrost potrzeb klientów (także 45%).

W dobie ciągłego wzrostu konkurencji na rynku oraz krótkotrwałego skupienia konsumentów nad podażą, marketerzy nie mogą dopuścić do ryzykownych działań. Poza dobrą jakością produktów i usług równie ważna jest obecnie obsługa klienta i konwersacja z nim, która powinna utrzymywać się na najwyższym poziomie. Tak, aby jego potrzeby i oczekiwania zostały w pełni zrozumiane.

33% ankietowanych marketerów przyznało również, że dodatkową presję wywołuje wzrost kanałów marketingowych. Powoduje to poszerzenie zakresu komunikacji na linii marketer-konsument. Każdy kanał wymaga odpowiedniej prezentacji danej treści. Przekaz należy dostosować odpowiednio do specyfiki kanałów oraz zbierać dane konsumenckie ze wszystkich tych źródeł. Jednak praca marketerów jest w znacznym stopniu ułatwiona dzięki systemowi Marketing Automation. Technologia ta pozwala mierzyć dane dotyczące kampanii, jej skuteczności, operatywności konsumentów oraz stopnia realizacji założonych działań.

Gdzie przydaje się analityka marketingowa?

Marketerzy korzystają z analityki marketingowej w następujących dziedzinach:

- Social Engine Marketing - 40%

- prowadzenie kampanii - 67%

- monitorowanie mediów społecznościowych - 40%

- Lead Generation - 68%

- relacje z konsumentami - 56%

- Lead Management - 52%.

Zwierzchnicy działów marketingowych informują, że na analitykę marketingową przeznaczają 8% kapitału. W ciągu najbliższych 3 lat zamierzają również podnieść poziom nakładów. Według CMO Survey środki te wzrosną do 2015 roku nawet o 60%.

Analityka marketingowa

Raportowanie oraz analiza w systemie Marketing Automation

Dzięki systemowi Marketing Automation marketerzy mają dostęp do raportów i analiz, które system wytwarza w czasie współmiernym do faktycznego. Dlatego mogą oni na bieżąco orientować się w działaniach podejmowanych zarówno przez siebie jak i konsumentów, sprawdzać efektywność założonych celów. Tego typu wtajemniczenie umożliwia stałą optymalizację strategii sprzedażowej i marketingowej. Jednocześnie pozwala na zwiększenie jej skuteczności.

Dzięki Dashboardowi KPI możliwe jest zaplanowanie celów kampanii i kontrolowanie jej przebiegu. Marketing Autoamtion może nadzorować statystyki dostępne w mediach społecznościowych, dane zawarte w wypełnionych formularzach, kliknięcia konkretnych linków, odwiedzane strony, czy landing pages.

System Marketing Automation monitoruje działania wykonywane przez konsumentów. Mierzy także wskaźniki konwersji e-mailingu. Obserwuje media społecznościowe i tradycyjne. Dostarcza również dane pojawiające się w internecie dotyczące wyszukiwanych fraz przez potencjalnych klientów oraz zaangażowania użytkowników na portalach Facebook oraz Twitter.

 


 

 

Top