• 24 maja 2024

Dzięki właściwej analityce marketingowej, możliwe jest odpowiednie wykorzystanie zgromadzonych danych na temat na przykład konwersji wysłanych do klientów wiadomości, pochodzenia leadów czy źródeł odwiedzin na monitorowanych stronach.

Przy pomocy analityki marketingowej możemy poznać zachowania naszych klientów, ale także dowiedzieć się jakie oczekiwania posiadają osoby, które dopiero mogą się nimi stać. Dzięki niej jesteśmy także w stanie stwierdzić czy realizowane przez nas kampanie marketingowe są skuteczne i czy realizują one założone przez nas cele.

Konkurencja wciąż rośnie w siłę, a konsumenci skupiają się na przekazywanych im treściach krócej, dlatego działania marketerów muszą być dobrze przemyślane. Liczy się jakość usług oraz produktów, ale także obsługa klienta oraz sposób komunikacji z nim.

Większa liczba kanałów marketingowych sprawia natomiast, że poszczególne treści muszą zostać dopasowane do ich specyfiki oraz do danych zebranych na temat konsumentów ze wszystkich kanałów.

Wszystkie informacje na temat tego jak przebiega dana kampania, czy jest skuteczna oraz w jakim stopniu realizowane są założone na początku cele, można uzyskać poprzez wykorzystanie systemu Marketing Automation.

Dziedziny w jakich marketerzy korzystają z analizy marketingowej to:

– Lead Generation – 68%

- prowadzenie kampanii – 67%

- relacje z konsumentami – 56%

- Lead Management – 52%

- Social Engine Marketing – 40%

- monitorowanie mediów społecznościowych – 40%

Analiza działań marketingowych

Obecnie na analitykę marketingową wydaje się przeciętnie około 8% budżetu działu, ale wartość ta ma jeszcze wzrosnąć, w przeciągu 3 lat.

Analiza i raportowanie w systemie Marketing Automation

Analizy i raport są tworzone w systemie MA w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Możliwe jest zatem ciągłe nadzorowanie tego w jakim stopniu są realizowane założone cele, jaka jest skuteczność podjętych działań marketingowych oraz jaką aktywność podejmują konsumenci.

Dashboard KPI to narzędzie ułatwiające ustalenie naszych celów oraz późniejsze nadzorowanie postępów w ich realizacji. Wybór wskaźników zależy w tym przypadku przede wszystkim od tego jakie dane mają znaczenie dla realizacji celów danej firmy. Dzięki Marketing Automation możliwe jest ciągłe nadzorowanie poszczególnych działań i aktywności potencjalnych klientów, dzięki czemu w razie potrzeby marketerzy są w stanie modyfikować swoją strategię.

Wykorzystując system Marketing Automation możemy nie tylko obserwować aktywność klientów, ale również zmierzyć konwersję wysyłanych maili czy monitorować media społecznościowe oraz te tradycyjne. Dzięki niemu dowiemy się również jak popularne są dane frazy w sieci oraz jak bardzo użytkownicy są zaangażowani na Facebooku oraz Twitterze.

Top